Programul Național de Abilitare Economică a Tinerilor este pentru tine!

CCI-Parteneri

Eşti Tânăr și Creativ?

Ai o idee de afacere?

Ai nevoie de Instruire și Finanțare?

 

         

 Programul Național de Abilitare Economică a Tinerilor este pentru tine!

Programul Național de Abilitare Economică a Tinerilor (PNAET) este un program destinat persoanelor tinere, cu vârsta cuprinsă între 18-35 de ani, care doresc:

 • să-şi dezvolte abilităţi antreprenoriale;
 • să lanseze sau să extindă o afacere proprie în zonele rurale; (cu excepția mun. Chișinău și Bălți)
 • să dezvolte o afacere în domeniul agriculturii, producerii sau prestări de servicii.

PNAET oferă:

*   Instruire și consultanță antreprenorială GRATUITĂ (Componenta I, implementată de Organizaţia pentru Dezvoltarea Întreprinderilor  Mici şi Mijlocii (ODIMM)):

 • Înregistrarea afacerilor şi legislaţia în domeniu;
 • Planificarea afacerilor;
 • Managementul financiar;
 • Contabilitate;
 • Managementul resurselor umane;
 • Marketing şi vânzări

*  Finanţare (Componenta II, implementată de Directoratul Liniei de Credit (DLC)

 23-82-46; 23-82-47; 23-29-63)

 • credite preferențiale în valoare de până la 300.000 lei, din care 40% reprezintă porțiunea de grant nerambursabil;
 • perioada de rambursare maxim 5 ani;
 • dobândă preferenţială;

*Finanţarea se oferă pentru procurarea de utilaje şi echipamente.

* *La creditare participă numai persoanele juridice.         

* Monitorizarea post – finanțare (Componenta III, implementată de Directoratul Liniei de Credit).

Cursurile au o durată de 10 zile/2 săptămâni (luni-vineri) şi se desfăşoară pe întreg teritoriul Republicii Moldova.

În cadrul PNAETcomponenta II (“Finanţarea proiectelor investiţionale rurale prin acordarea de împrumuturi comerciale rambursabile, cu porţiune de grant”), prioritate se acordă beneficiarilor ale căror proiecte vor dezvolta activităţi de producere în sectorul rural, vor presta servicii şi vor contribui la sporirea exporturilor şi/sau la substituirea importurilor.

Pentru a accesa Creditul PNAET vă puteţi adresa la  băncile comerciale partenere care vor examina cererea de credit şi vor evalua proiectul de finanţare a afacerii:

Bănci Partenere:

 1. BC „Banca de Finanțe și Comerț” SA
 2. BC „Moldova Agroindbank” SA
 3. BC „ENEGBANK” SA
 4. BC „Mobiasbanca – Groupe Societe Generale” SA
 5. BC „ProCreditBank” SA
 6. BC „COMERȚBANK” SA

Băncile la rândul său, vor prezenta lista documentelor solicitate pentru luarea deciziei de credit conform procedurilor sale de lucru, ţinând cont de specificul Programului PNAET.

Pentru a fi finanţate în cadrul Programului se vor accepta cheltuielile beneficiarilor cu proprietate privată, efectuate pentru procurarea de echipamente/utilaje întru dezvoltarea domeniilor de producere şi agricultură, inclusiv 20% mijloace circulante.

Domenii de activitate:

 1. Agricultură.
 2. Industria alimentară . Producţia, prelucrarea si conservarea cărnii, peştelui, fructelor, legumelor, uleiurilor, grăsimilor. Fabricarea produselor de morărit, a nutreţurilor gata pentru animale. Fabricarea băuturilor, altor produse.
 3. Industria prelucrătoare.
 4. Prelucrarea şi ambalarea producţiei agricole, depozitarea şi păstrarea produselor agricole.
 5. Producerea de maşini, aparate, echipamente, echipamente electrice, electronice.
 6. Creşterea animalelor, păsărilor, alte specializări în alte categorii.
 7. Producerea materialelor de construcţii e.t.c.
 8. Echipamente pentru a efectua lucrări de construcţie.
 9. Industria extractivă.
 10. Industria lemnului şi articolelor din lemn.
 11. Industria de textile şi confecţii.
 12. Producerea de piei, articolelor din piele.
 13. Fabricarea hârtiei şi cartonului.
 14. Producerea articolelor din cauciuc şi material plastic
 15. Prelucrarea metalelor.
 16. Produse de poligrafie.
 17. Frigidere şi frigorifere pentru păstrarea produselor.
 18. Alte activităţi de producere.
 19. Prestări servicii.

Acum la accesarea creditelor prin programul PNAET, puteți beneficia de Garanția creditelor.

Garantarea creditelor PNAET prin intermediul FGC ODIMM:

ÎNTREPRINDERI GESTIONATE DE TINERI ANTREPRENORI

Garanție: până la 50% din suma creditului

Valoarea garanției: până la 500.000 de lei

Perioada de garantare: 60 de luni

Comision anual: 0,5% de la suma garanției

ÎNTREPRINDERI GESTIONATE DE FEMEI ANTREPRENOARE

Garanție: până la 70% din suma creditului

Valoarea garanției: până la 700.000 de lei

Perioada de garantare: 60 de luni

Comision anual: 0,5% de la suma garanției

ÎNTREPRINDERI NOU – ÎNREGISTRATE

Garanție: până la 70% din suma creditului

Valoarea garanției: până la 700.000 de lei

Perioada de garantare: 36 de luni

Comision anual: 0,5% de la suma garanției

Distribuie acest articol: