Ce avantaje oferă statutul de membru al CCI a RM

1. Reprezentare şi susţinere

CCI a RM este instituţia abilitată să susţină şi să reprezinte interesele în ansamblu ale membrilor săi şi ale comunităţii de afaceri din RM în relaţiile cu organele guvernamentale, cercurile de afaceri străine şi sistemul relaţiilor economice internaţionale.

2. Încredere şi siguranţă

Calitatea de membru al CCI conferă agentului economic un plus de încredere şi siguranţă în raport cu partenerii interni şi externi, cât şi posibilitatea de a găsi parteneri siguri prin intermediul Camerei.

3. Acces

Odată cu obţinerea calităţii de membru, informaţiile de bază ale întreprinderii sunt plasate gratuit, în limbile română, engleză şi rusă, pe site-ul CCI a RM, ceea ce oferă posibilitatea de a fi accesate de diferiţi potenţiali parteneri şi clienţi din întreaga lume, devenind totodată parte din cea mai veche organizaţie de afaceri de nivel mondial: Camera de Comerţ Internaţională (ICC).

4. Informare şi documentare

CCI a RM elaborează şi editează diferite publicaţii periodice cu scopul de a informa membrii cu noutăţile şi activităţile organizate în ţară şi peste hotare de către Cameră şi de partenerii acesteia. Pentru documentarea membrilor este pusă la dispoziţie biblioteca Camerei, ce include un şir de materiale didactice, broşuri şi reviste de profil, ediţii ştiinţifice periodice, care oferă informaţii despre noile tendinţe şi evoluţii economice pe plan intern şi internaţional.

5. Promovare

CCI a RM oferă oportunitatea directă membrilor săi de a participa la diferite evenimente exclusiviste, târguri, expoziţii naţionale şi internaţionale, concursuri, întruniri bilaterale, ce contribuie substanţial la intensificarea şi dezvoltarea relaţiilor comerciale. În newsletter-ul electronic, bilunar, distribuit gratuit tuturor membrilor Camerei cât şi altor agenţi economici, partenerilor, autorităţilor publice, există posibilitatea plasării publicităţii cu o reducere de 20% pentru membrii CCI.

6. Dezvoltare

Prin intermediul şi cu susţinerea CCI a RM, membrii acesteia se pot implica în diferite proiecte cu finanţare internaţională care au scopul de a susţine dezvoltarea mediului de afaceri din Moldova. Astfel, Camera oferă servicii de informare, consultanţă şi organizează seminare gratuite referitor la cerinţele proiectelor şi modul de realizare a acestora.

7. Formare şi perfecţionare

Cu scopul instruirii, pregătirii şi perfecţionării personalului întreprinderilor autohtone, familiarizării cu noile metodologii şi tehnici, CCI a RM oferă o gamă largă de cursuri, training-uri, seminare tematice în diverse domenii şi direcţii specializate, acordând membrilor reduceri de până la 15 % din costul serviciilor respective.

8. Evaluare şi expertiză

Membrii CCI pot beneficia gratuit de servicii informaţionale şi consultanţă în domeniul obţinerii şi eliberării carnetelor ATA, servicii de expertiză, evaluare şi certificare a originii mărfurilor.

9. Soluţionarea litigiilor comerciale

Membrii Camerei au posibilitatea de a soluţiona rapid şi eficient litigiile comerciale prin metode alternative, precum arbitraj şi mediere, oferite de Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă CCI a RM, beneficiind de costuri mai reduse decât taxele percepute în alte instituţii de arbitraj permanente din alte ţări.

Distribuie acest articol: