Conferința Raională Rezina a Întreprinderilor Mici și Mijlocii

IMG_1937Miercuri, 18.10.2017 la Rezina, s-a desfășurat Conferința raională a Întreprinderilor Mici și Mijlocii cu genericul „Comunicare, Cooperare, Dezvoltare”.

Inaugurată de către Eleonora Graur, președintele raionului Rezina, Conferința a avut parte și de prezențe notorii, cum ar fi: Iulia Iabanji, directorul general al Organizației pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM), Vitalie Colun, directorul CCI Filiala Orhei, Alexandru Baltag, directorul general al Asociației Oamenilor de Afaceri din Moldova (AOAM), Ghenadie Pârțu, director, ANRE.

După un cuvânt de salut din partea președintelui raionului, în care dumneaei a vorbit despre susținerea și promovarea IMM din teritoriu, rând pe rând, oaspeții au salutat participanții și le-au servit informație utilă pentru activitate.

Dl Vitalie Colun a vorbit  despre rolul Camerei de Comerț și Industrie în activitatea și promovarea IMM, dar și conlucrarea structurii respective cu agenții economici din raionul Rezina Dumnealui a menţionat. că CCI este o uniune de persoane juridice, organizaţie neguvernamentală, apolitică, necomercială, autonomă şi independentă, care reprezintă interesele în ansamblu ale întreprinzătorilor din R. Moldova şi a vorbit despre obiectivele Camerei ca promovarea comerţului şi industriei pe plan intern şi extern, sprijinirea agenţilor economici în relaţiile lor cu autorităţile administraţiei publice din ţară şi cu organizaţiile specializate din străinătate, acordarea asistenţei în dezvoltarea diferitelor genuri de activitate de întreprinzător,  organizează desfășurarea sctivităților de formare profesională inițială și continuă, inclusiv în sistem dual, asigurarea întreprinzătorilor cu informaţii şi acordarea de consultanţă, contribuirea la dezvoltarea activităţii economice externe şi exportului de mărfuri, lucrări şi servicii.

Dna Iulia Iabanji a vorbit în detalii despre oportunități de creare a afacerii;

O prezentare a AOAM a oferit celor prezenți Alexandru Baltag, iar Iurie Rusu, antreprenor local, a povestit despre propria experiență în dezvoltarea afacerii pe care o gestionează.

Oaspeții au răspuns și la un șir de întrebări ale agenților economici, prezenți în sală, unele aspecte urmând să fie examinate mai profund și, eventual, reglementate legislativ.

Compartimentul care a continuat Conferința raională a Întreprinderilor Mici și Mijlocii cu genericul „Comunicare, Cooperare, Dezvoltare”, l-a constituit decernarea distincțiilor și acordarea premiilor învingătorilor Concursului „Cel mai bun antreprenor din sectorul Întreprin-derilor Mici și Mijlocii”.

Învingătorii Concursului „Cel mai bun antreprenor din sectorul Întreprinderilor Mici și Mijlocii”:

Nominalizarea „Cel mai bun antreprenor în sfera de producție”

– întreprindere mică:

– locul I – ÎI „Cozacenco Liudmila”(conducător – Liudmila Cozacenco);

– locul II – SRL „Dor-August” (conducător – Vasile Grati);

– în agricultură:

– locul I – GȚ „Gârlea Andrei Pavel”(conducător – Andrei Gârlea);

– locul II – SRL „Slohor-Uris”(conducător – Sergiu Uricu);

– întreprindere micro:

– locul I – GȚ „Luchian Alexandra Anton” (conducător – Ion Luchian);

– locul II – ÎI „Ceban Iacov” (conducător – Iacov Ceban).

Nominalizarea „Cel mai bun antreprenor în sfera comerțului”

– întreprindere mică:

– locul I – Cooperativa de Consum din Rezina (conducător – Margareta Ursu);

– întreprindere micro:

– locul I – SRL „Alex-Sapaniuc”(conducător – Alexandru Sapaniuc);

– locul II – SRL „Sematrus” (conducător – Iurie Rusu).

Nominalizarea „Cel mai bun antreprenor în sfera prestări servicii”

– întreprindere mijlocie:

– locul I – SRL „Reparații Echipamente Mecanice” (conducător – Gheorghe Locoman);

– întreprindere micro:

– locul I – ÎI „Veșminte” (conducător – Eugenia Donțu);

– locul II – SRL „Siguranța-Test” (conducător – Valeriu Coșpormac;

– locul II – SRL „Oficiu Express” (conducător – Victor Grăjdieru.

Nominalizarea „Cel mai bun antreprenor-exportator”

– întreprindere mijlocie:

– locul I – ÎI „Mast-Tatarov” (conducător – Ana Tatarov);

– întreprindere mică:

– locul I – SRL „Nica” (conducător – Denis Corabliov).

Nominalizarea „Cel mai bun antreprenor în sfera turismului rural”

– locul I – ÎI „Hanganu Ion” (conducător – Sergiu Hanganu).

Nominalizarea „Cel mai bun antreprenor în sfera serviciilor de consultanță”

– locul I – SRL „Logistica Cont” (conducător – Oxana Silcenco).

Nominalizarea „Cel mai tânăr antreprenor”

– locul I – SRL „Rincea-Prim” (conducător – Marian Calugher);

– locul II – ÎI „Vetrilă Tatiana” (conducător – Tatiana Vetrilă).

Nominalizarea „Cel mai bun antreprenor-femeie”

– locul I – SRL „Cinmar-Agro” (conducător – Maria Didenco);

– locul II – ÎI „Vlad Polihovici” (conducător – Aliona Polihovici).

Secvenţe:

Distribuie acest articol: