Day: 14 aprilie 2017

Filiala Orhei a CCI a Republicii Moldova oferă servicii de broker vamal pe principiile reprezentării directe (reprezentare directă – raportul în care brokerul vamal acţionează în numele şi pe contul unei alte persoane, Art.1, pct.13, Codul Vamal al RM) declară mărfurile, le prezintă pentru vămuire, efectuează şi alte operaţiuni vamale. Informaţii generale În cadrul procedurii…

Filiala Orhei a CCI RM prestează servicii de efectuare a expertizei, evaluării şi certificării de origine a mărfii. Efectuarea expertizei: produselor alimentare, mărfurilor industriale, utilajului, transportului auto, materialelor de construcţie etc. Evaluarea: produselor alimentare, mărfurilor industriale, utilajului, transportului auto, materialelor de construcţie etc. Evaluarea imobilului Eliberarea certificatelor de origine nepreferenţiale Reglementare juridică   Contacte